menu1 menu2

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စားဖိုမွဴးမ်ားျဖင့္စီမံျပဳလုပ္ထားပါသည္္။

မိဘ၊ဆရာကန္ေတာ့ျခင္း၊လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား၊ေမြးေန႔ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးတြင္
ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရန္အရသာရွိလွေသာသက္သက္လြတ္အိႏၵိယဟင္းလ်ာမ်ားကိုလညး္အထူးေအာ္ဒါလက္ခံ
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ရန္ကုန္ - အမွတ္ (၁၃၂)၊၂၈လမ္းအလယ္ဘေလာက္၊ပန္ဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း - ၀၉-၂၆၁၀၀၇၀၅၉
မႏၱေလး - အမွတ္ (၁၁၇)၊၃၅လမ္း၊၇၅x၇၆လမ္းၾကားလမ္း၊မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၂-၇၁၆၆၁၊၀၉-၉၁၀၀၂၈၇၀